Basiszinnen: zichzelf voorstellen

NederlandsFrançaisEnglish
Hallo (informeel) / GoedendagSalut (informal) / BonjourHi!
SlaapwelBonne nuitGood night
Tot ziensAu revoirGood bye
GoedemorgenBonjourGood morning
GoedenavondBonsoirGood evening
Tot morgenA demainSee you tomorrow
Tot laterA bientôtSee you later
WelkomBienvenueWelcome
Hoe maakt u (formeel) / je het?Comment allez-vous ? (formel) / comment vas-tu ? (informel)How are you ?
Zeer goed, dank u / jeTrès bien, merciI’m fine, thank you
En u / jij?Et vous / et toi ?What about you ?
Goed / Niet al te bestBien / Pas malGood / So-So
(Hartelijk) dank // Dank u / jeMerci (beaucoup)Thank you (very much)
Graag gedaan!Je vous en prie / je t’en prieYou’re welcome!
Spreekt u / Spreek jij Engels?Parlez-vous anglais ? Parles-tu anglais ?Do you speak English ?
Een klein beetje Juste un petit peuJust a little
Hoe heet u / jij?Comment vous appelez-vous ? / Comment t’appelles-tu ?What’s your name ?
Mijn naam is …Je m’appelle …My name is …
De heer…/ mevrouw…/ juffrouw…Monsieur / Madame / MademoiselleMr…/ Mrs.…/ Miss…
Leuk u / je te ontmoetenEnchantéNice to meet you
Waar komt u / kom jij vandaan?D’où venez-vous ? /
D’où viens-tu ?
Where are you from?
Ik kom uit de VSJe viens des Etats-UnisI’m from the U.S

©Eva Beaudouin Traductions – september 2022

Vertaalmethodologie: hoe bekom je een goede vertaling?

Vertaalmethodologie

Vertalen is een technisch beroep waarvoor veel vaardigheden en knowhow vereist zijn. Om een professionele vertaling te verkrijgen, moet de vertaler verschillende stappen volgen, zowel vóór als na de vertaling zelf.

De verschillende stappen van een kwaliteitsvertaling zijn:

1. De voorvertaling: verwerving, analyse en voorbereiding

De klant neemt contact op met de vertaler en vraagt om een prijsopgave voor het/de te vertalen document(en). Deze fase is het 1ste contact tussen de klant en de vertaler (meestal per e-mail of telefoon). De vertaler stelt zijn offerte op rekening houdend met het aantal te vertalen woorden, de complexiteit van de tekst, de termijn en de tekstdrager (een Word-document is gemakkelijker te verwerken dan een website).

Zodra de klant zijn akkoord heeft gegeven (door de ondertekende offerte terug te sturen), nemen de vertaler en de klant de tijd om het (de) document(en) te analyseren, om eventuele fouten en dubbelzinnigheden op te sporen en het project te organiseren: terbeschikkingstelling van glossaria, klantspecifieke terminologie, documentatie. De vertaler kan ook gebruik maken van een computerondersteund vertaalprogramma (CAT), dat in geen geval automatische vertaalsoftware is, zoals Google Translate.

2. De vertaling: vertaling van het (de) document(en).

Nu komen we tot de kern van de zaak! De vertaler vertaalt het (de) document(en) in zijn/haar moedertaal, de taal die hij/zij het beste kent. Tijdens deze fase blijft de vertaler in contact met de klant, die vragen kan beantwoorden zoals:

  • voor wie is het document bestemd?
  • zijn er regionale bijzonderheden?
  • wat zijn de specifieke eisen van de klant?

Deze vragen stellen de vertaler in staat de boodschap van het document aan te passen en kwaliteitswerk te leveren.

De vertaler vertaalt niet woord voor woord! Hij of zij brengt vooral een boodschap en emoties over. Vertalen is het “herschrijven” van een tekst in zijn context en voor een specifieke doelcultuur.

3. De post-vertalingsfase: kwaliteitscontrole en levering

Alvorens de vertaling naar de klant te sturen, is het belangrijk enkele controles uit te voeren. De vertaling wordt proefgelezen en gereviseerd. Proeflezen bestaat uit het corrigeren van eventuele spelling-, grammatica- en typografische fouten. Dit proces houdt geen rekening met de brontekst. Revisie is een diepgaander proces dat, rekening houdend met de brontekst, erin bestaat na te gaan of de boodschap van de brontekst is overgebracht in de doeltaal, voor de doelcultuur en het doelpubliek, met inachtneming van de specifieke eisen van de klant.

Na al deze stappen wordt het definitieve document aan de klant geleverd, binnen de overeengekomen termijn en meestal per e-mail (behalve voor beëdigde vertalingen). Levering betekent echter niet het einde van het contact met de klant, de vertaler blijft beschikbaar voor eventuele vragen en opmerkingen.

©Eva Beaudouin Traductions – Augustus 2022